De tekst in Word 7.0 formaat
Scène 5. Medea en Ægeus. 

[Medea zit op het toneel. Enter Ægeus]

Medea  [tegen zichzelf] Ægeus. [tegen Ægeus] Ægeus !
Ægeus  Gegroet Medea. 
Medea  Wat brengt u naar Corinthe ?
Ægeus  Ik ben net terug gekomen van een reis naar Delphi.
Medea  Delphi ? U heeft het orakel geraadpleegd ?
Ægeus  Ja, u moet weten. Mijn vrouw en ik zijn in al de jaren van ons huwelijk door de Goden nog steeds geen kinderen gegund. En wat is een man, wat is de Koning van Athene zonder kinderen. Een van mijn raadslieden heeft mij geadviseerd om naar het orakel in Delphi te gaan.
Medea  En, heeft het orakel u nog goede raad kunnen geven ?
Ægeus  Nee, om u eerlijk te zeggen, ik heb geen flauw idee wat ik met de spreuk die zij me gaf aanmoet.
Medea  En hoe luidde die spreuk, als ik vragen mag ?
Ægeus  Natuurlijk mag u dat vragen. De spreuk luidt : "Ontsnoer de wijnzak niet, alvorens gij uw vaders haard bereikt heeft"
Medea  En daar heeft u zich aan gehouden ?
Ægeus  Ja, ik heb geen druppel gedronken !
Medea  U denkt dat de spreuk letterlijk bedoeld was ?
Ægeus  [twijfelend] ja.
Medea  Maar kan het niet zo zijn dat als de priesteres zegt "onstnoer de wijnzak niet" dat zij eigenlijk bedoelt dat u met een volle wijnzak bij uw vrouw thuis moet komen ?
Ægeus  Maar als ik geen wijn drink, dan blijft de wijnzak vol, dat is toch hetzelfde ? Ik begrijp u niet.
Medea  Beste Ægeus. Er zijn bepaalde woorden die een priesteres - en zeker die van Delphi - niet in de mond kan nemen.
Ægeus  Dus als de priesteres zegt "wijnzak" dan bedoelt ze eigenlijk te zeggen ... 
Medea  Juist, Ægeus.
Ægeus  Maar dat mag ze niet zeggen. [Medea knikt] Dus het was beeldspraak ? 
Medea  Ja Ægeus, het was beeldspraak.
Ægeus  Uw verklaring is treffend. Maar genoeg over mij. Hoe is het met u ? Het laatste dat ik van u gehoord heb is dat u met Iason en de Argonauten op weg was naar de Zwarte Zee om het Gulden Vlies te zoeken. Het gerucht gaat dat u ... dat Iason het gevonden heeft.
Medea  Hij vindt de laatste tijd nog wel eens andere dingen.
Ægeus  Hoe bedoelt u ?
Medea  Hij heeft onlangs ook een mooie jonge bruid gevonden. 
Ægeus  Verlaten voor een andere vrouw ? De schande !
Medea  Hij is getrouwd met Kreusa, de dochter van Kreon. En toen ik daarop Kreon vervloekte heeft hij mij verbannen. 
Ægeus  En Iason heeft daartegen niets gedaan ? De schoft !
Medea  Ik moet morgenochtend vroeg de stad verlaten hebben. En ik kan nergens naar toe. 
Ægeus  [lumineuze inval] Medea, ik heb een idee. U kunt met mij mee, naar Athene. Ik bied u mijn gastvrijheid aan.
Medea  Meent u dat, [Egues knikt] u biedt mij asiel aan ?
Ægeus  [aarzelt] Euh, jaha, dat doe ik.
Medea  Belooft u het ?
Ægeus  Ik beloof het.
Medea  Heb ik uw woord ?
Ægeus  Medea, ik ben een man van eer !
Medea  Beste Ægeus, daar heb ik dus niets aan, uw woord van eer. U weet wat Iason mij met zijn woord van eer geflikt heeft.
Ægeus  Ik begrijp het.
Medea  Wilt u een eed afleggen ?
Ægeus  Natuurlijk, als u daar prijs op stelt ...
Medea  dat doe ik ...
Ægeus  ... dan doe ik dat. Zegt u me met welke woorden en ik leg de eed af.
Medea  [legt de hand op de borst, Ægeus volgt haar voorbeeld] 
    Ik Ægeus van Athene zweer
Ægeus  Ik Ægeus, koning van Athene zweer
Medea  dat ik Medea asiel zal verlenen
Ægeus  dat ik Medea asiel zal verlenen. [haalt hand van borst af]
Medea  onderdak en bescherming ...
Ægeus  [plaatst hand weer op de borst] onderdak en bescherming ... in voor en tegenspoed ?
Medea  onder elke omstandigheid
Ægeus  onder elke omstandigheid.
Medea  Zoniet, mogen de Goden mij kinderloos doen sterven.
Ægeus  Zoniet, mogen de Goden mij kinderloos doen sterven.
Medea  Ik dank u Ægeus.
Ægeus  [knikt]
Ægeus  Medea, er is echter nog een ding. U moet weten, ik ben gastvriend hier en het zou ongepast zijn de gastvrijheid te schenden door u - banneling van Corinthe - met mij mee te laten reizen. U kunt met mijn gevolg mee, zij vertrekken morgenochtend. Volgt u mij naar hun verblijfplaats, ik zal u aan hen voorstellen. [lopen arm in arm het toneel af] Dus als een priesteres zegt "wijnzak", dan bedoelt ze eigenlijk te zeggen … maar dat mag ze niet zeggen
Medea  Nee Ægeus, dat mag ze niet zeggen.
Ægeus  Dus het was beeldspraak ?
Medea  Ja Ægeus, dat was nu beeldspraak.
Ægeus  U moet weten, ik heb wel wijn gedronken, als u begrijpt wat ik bedoel.
[exeunt]

Scène ... Man en vrouw in het publiek I

[Man en vrouw in het publiek hebben een gesprek]
Vrouw  Lieverd, ik vind dat Medea gelijk heeft.
Man   Hoe bedoel je, Medea had gelijk ?
Vrouw  Iason heeft haar bedrogen en verlaten en daar kan ik zo pisnijdig over worden. Als jij mij zou bedriegen dan word ik zo kwaad ... en daarom haat ik je.
Man   Maar ik heb je helemaal niet bedrogen !
Vrouw  Daar gaat het helemaal niet om, het gaat om het principe. Ik ben zo verbitterd, zo vol haat, omdat jij mij verraden hebt en daarom heeft Medea gelijk.
Man   Maar schatje, dit is theater, daar zijn de spots, het publiek, het toneel. Ze spelen een tragedie en in een tragedie heeft niemand gelijk !

Scène ... Man en vrouw in het publiek II

[Man en vrouw in het publiek hebben een gesprek]
Vrouw  Wat Medea doet is de grootste daad van liefde ooit begaan.
Man   Hoe bedoel je, daad van liefde, misdaad ! Ze heeft mensen vermoord !
Vrouw  Ze houdt zoveel van Iason dat ze haar kinderen opoffert. Ze bespaart ze een jeugd zonder moeder.
Man   Daar heb ik een heel andere mening over.
Vrouw  Mening ? Mening !? Het gaat helemaal niet om een mening, het gaat om gevoel. Jij hebt mij bedrogen en daarom haat ik je.
Man   Ik heb je helemaal niet bedrogen, het is theater !
Vrouw  Nee, het is echt. Het is een spiegel van de werkelijkheid. En als jij mij ooit zoiets flikt, of welke man dan ook, pas dan maar op, mannetje, dan ben jij nog niet jarig !
    [Man begint te applaudiseren]